Scleroseforeningen afd. Djursland

Samvær • oplysning • scleroseramte • pårørende

Målgruppe

Mennesker med Sclerose og deres pårørende.

Aktiviteter

  • Sociale og oplysende aktiviteter

  • Netværksaktiviteter.

Kontaktperson

Jens Holst
E-mail: jensholst@mail.tele.com
Tlf.: 20 43 56 65

Hjemmeside: Scleroseforeningen | Hjemmeside