Ældre Sagen Rougsø-Sønderhald

Besøgsvenner • PC-hjælp • motion • krea-hygge

Målgruppe

Svage ældre og ensomme.

Aktiviteter

 • Besøgstjeneste

 • Vågetjeneste

 • Demensstøtte

 • Erindringscafé

 • Tryghedsopkaldet "Morgenstjernen"

 • Ledsagerordning

 • Bisidder/seniorvejledning

 • PC hjælpere

 • Cykelpiloter

 • Stolegymnastik

 • Akvarelmaling

 • Håndarbejdscafé

 • Søndagscafé

 • Motion og sundhed

 • Bowling

 • Pårørendecafé for pårørende til demente.

Kontaktperson

Christian Staugaard Nielsen
E-mail: christianstaugaardnielsen@hotmail.com
Tlf.: 27 63 63 50

Hjemmeside: Ældre Sagen Rougsø-Sønderhald | Hjemmeside