Osteoporoseforeningen Djursland

Oplysningskampagner • forebyggelse • motion

Målgruppe

Personer med osteoporose.

Aktiviteter

Formålet er at oplyse om foreningens eksistens. At arrangere oplysningskampagner om sygdommens opståen og forebyggende behandling samt at forebygge en forværring af eksisterende knogleskørhed ved dyrke motion lokalt.

Kontakt

Conny Høyer Jørgensen
E-mail: connyhoyer0802@gmail.com