Rougsø-Posten

Blad • ældre • underholdning • oplysning

Målgruppe

Alle på 60+ i den gamle Rougsø Kommune.

Aktiviteter

  • Udgiver gratis blad for 60+'ere i den del af Norddjurs, der før var Rougsø kommune.

  • Bladet udkommer den 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december.

  • Bladet finansieres af annoncer samt frivillige bidrag og bringer info om aktiviteter for 60+’ere.

  • Bladet informerer om ny lovgivning, kommunale adresser og åbningstider, sundhed m.v. Derudover skrives der beretninger fra området.

Kontaktperson

Kirsten Gregersen
E-mail: kirsten.gregersen@webspeed.dk
Tlf.: 25 31 96 19