Gigtforeningen Norddjurs Lokalgruppe

Foredrag • træning • gigtramte • pårørende

Målgruppe

Gigtramte og deres pårørende.

Aktiviteter

  • Foredrag specifikt om gigt med forsker eller læge

  • Foredrag af generel sundhedsmæssig interesse

  • Træning i varmt vand.

Kontaktpersoner

Kredsformand
Lillian Kammersgaard
E-mail: lilliankammersgaard55@msn.com
Tlf.: 86 48 19 59

Kontaktperson for Bassin Grenaa
Dorthe Schou Hansen
E-mail: lerchehansen@privat.dk
Tlf.: 24 24 59 34 

Hjemmeside: Gigtforeningen | Hjemmeside