Frivilliggruppen, Ukrainere på Bakkely

støtte • Ukrainere

Målgruppe

Beboerne på Bakkely.

 

Kontakt

Navn: Jette Rod

E-mail: jetterod@gmail.com