Røde Kors Nørre Djurs

Besøgstjeneste • nørklere • vågetjeneste • genbrugsbutik

Målgruppe

Efterlønnere og pensionister.

Aktiviteter

  • Genbrugsbutik: Røde Kors Butik, Torvet 14, 8585 Glesborg

  • Glesborg Vågetjeneste for Norddjurs Hjemmepleje og to plejecentre

  • Besøgstjeneste i Glesborg og omegn

  • Nørklegruppe i Ørum.

Kontakt

Arne Hansen
E-mail: arne@siig.nu
Tlf.: 40 71 61 09

Hjemmeside: Røde Kors Nørre Djurs | Hjemmeside