De Frivillige på Plejecenter Violskrænten & Grønnegården

Banko • søndagscafé • hygge • højtider

Målgruppe

Ældre - fortrinsvis borgere mellem 70 og 100 år.

Aktiviteter

  • Fællessang hver mandag kl. 10.00 til 11.00

  • Søndagscafé den sidste søndag i måneden kl. 14.00 til 16.00. Trækfuglene eller Harmonikaklubben kommer og underholder med harmonikaspil og sange

  • Den første tirsdag i lige måneder er der bankospil fra kl. 14.00 til 16.00

  • Hver torsdag er en Bo-Enhed ude at køre en tur efter eget ønske i Violskræntens bus

  • Hver anden tirsdag formiddag kommer "bybuddet" og køber nogle småting som beboerne lige mangler.

Kontaktperson

Birgit Salomonsson
E-mail: gitte-jps@stofanet.dk
Tlf.: 23 65 23 48