Digterparkens Venneforening

Banko • busture • højtlæsning • søndagshygge

Målgruppe

Beboere på Plejecenter Digterparken.

Aktiviteter

Aktiviteter som venneforeningen selv står for:

 • Strikkeklub hver tirsdag

 • Busture ud i det blå hver onsdag

 • Kioskvogn kører rundt hver fredag

 • Bankospil den 2. og 4. torsdag i hver måned

 • Sangeftermiddag den første torsdag i hver måned

 • Søndagshygge sidste søndag i måneden om formiddagen

 • Lave husavisen en gang i kvartalet

 • Lave basar / loppemarked en gang hvert år.

Aktiviteter som foregår i samarbejde med Digterparkens personale:

 • Hjælpe og deltage i dans med beboerne hver torsdag

 • Hjælpe ved andagter 2 gange om måneden

 • Indkøbstur første tirsdag i hver måned, kører i bussen

 • Ledsage beboere til sygehus / læge etc.

 • Ved arrangementer i Digterparken dække borde / rydde op og vaske op

 • Andre forfaldende opgaver.

Kontaktperson

Henning Jensen
E-mail: inge-henning@mail.dk
Tlf.: 23 21 65 27