Mentorbarn

Rollemodel • venskabsfamilie • succesoplevelser

Målgruppe

Børn og unge i udsatte positioner, der f.eks. bor på børne- eller ungehjem, er anbragt i en professionel plejefamilie eller er i fare for en anbringelse

Aktiviteter

En venskabsfamilie - Et frivilligt, omsorgsfuldt og forpligtende fællesskab, hvor børnene får mulighed for at blive en del af en families helt almindelige hverdag. En hverdag hvor der skal laves lektier, smøres madpakker, dyrkes sport og på et tidspunkt træffes beslutninger om uddannelse, at flytte hjemmefra, hvordan man søger arbejde og alle de andre vigtige og skelsættende oplevelser i livet.

Mentorbarn etablerer varige, ubetalte relationer mellem ressourcestærke familier og børn og unge i netværksfattigdom eller anden udsathed.  

Venskabsfamilier kan være familier med en eller flere voksne, og med eller uden børn – det vigtigste er at der er overskud, nærvær og omsorg. Som venskabsfamilie åbner du dit hjem 2-3 gange om måneden, for et barn eller en ung.

Kontakt

Camilla Guldberg
E-mail: camilla@mentorbarn.dk 
Tlf.: 25 29 22 73

Hjemmeside: Mentorbarn | Hjemmeside
Facebook: Mentorbarn | Facebook