Kontakt

Velfærdssekretariatet 

Telefon: 24 67 24 55

E-mail: velfaerd@norddjurs.dk