Kontakt

Velfærdssekretariatet 

Telefon: 89 59 40 31 eller 24 76 24 55

E-mail: velfaerd@norddjurs.dk