Ældre Sagen Grenaa

Besøgsvenner • samvær • motion • tryghedsopkald

Målgruppe

Ensomme, enlige ældre.

Aktiviteter

  • Besøgsvenner: Besøgsvennerne aftaler fast tidspunkt for et besøg om ugen. Inden start er kontaktperson og besøgsven hos modtageren for at se, om det er et passende match.

  • Tryghedsopkald: Tryghedsopkald foretages hver morgen året rundt.

Kontaktpersoner

Ida Borch
E-mail: bobo31@live.dk
Tlf.: 61 10 72 20

Cleo Hejlesen
E-mail: ac.hejlesen@yahoo.dk
Tlf.: 23 96 31 41

Hjemmeside: Ældre Sagen Grenaa | Hjemmeside