Ungdommens Røde Kors Grenaa

Samvær • udvikling • hygge • kulturmøde

Målgruppe

  • Udsatte børn og unge i Norddjurs Kommune, som savner socialt samvær og gode oplevelser med andre unge

  • Unge flygtninge og flygtningebørn, der er kommet til landet som følge af uroligheder i deres hjemlande

  • Børn og unge, som har brug for hjælp til skolearbejde, trivsel på deres uddannelser og personlig udvikling som helhed.

Aktiviteter

Venskabsinitiativ for ensomme og udsatte unge i Norddjurs Kommune, med fokus på venskabsdannelse, gode oplevelser og personlig social udvikling. Varetages i samarbejde med Norddjurs Kommunes socialområde.

Socialt samvær, lektiehjælp og sprogtræning for børn og unge med flygtningebaggrund i Norddjurs Kommune. Varetages i samarbejde med Venligboernes Kultur Café og Røde Kors Grenaa.

Kontakt

Jimi Haumann
E-mail: jimihaumann@gmail.com
Tlf.: 42 30 61 94

Hjemmeside: Ungdommens Røde Kors Grenaa | Hjemmeside

Facebook: Ungdommens Røde Kors Grenaa | Facebook