Veteran Café Grenaa/Djursland

Veteraner • pårørende • bisidder • netværk

Målgruppe

Veteraner fra alle værn. Det kan være ambulancemænd, brandmænd, falck mænd, frivillige i hjemmeværnet, beredskabskorpset, Røde Kors, læger, politimænd, nødhjælpschauffører, piloter, pårørende, sygeplejersker eller sømænd, der har været udsendt i international tjeneste.

Aktiviteter

Vi tilbyder dig et fristed, hvor du kan mødes med andre og få en uforpligtende snak med en anden veteran eller pårørende og få ny inspiration til at komme videre med dit/jeres liv.

Vi råder over kontakter både i det kommunale jobcenter, men også på landsplan, herunder veterancentret, hvor vi kan skaffe dig i kontakt med de rette personer eller myndigheder for at få den helt rigtige hjælp, støtte og afklaring du måtte have behov for.

Vores erfaringer stammer fra frivilligt arbejde med bl.a. veteraner fra de internationale indsættelser, som Danmark har deltaget i. Vi er ligeledes særdeles godt bekendt med såvel Arbejdsskadestyrelsen og andre myndigheder, der kan få berøring med dig, hvis du går og tumler med nogle spørgsmål.

Vi henviser dig ikke til nogle bestemte myndigheder, læger, psykologer mv., men kan give dig nogle valgmuligheder, så du selv kan træffe den rigtige beslutning, hvis du ønsker hjælp udefra.

Med baggrund i vores uddannelse er vi gode til at lytte og kan forstå dig, uden du behøver at fortælle hele din livshistorie.

Vi kan også tilbyde dig en bisidder, når du skal tale med myndighederne. 

Vi glæder os til at se dig og få en uforpligtende snak med dig om dine oplevelser og følelser.

Kontakt

Formand Peter Thomsen
E-mail: formand@djursveteraner.dk
Tlf.: 22 14 09 59

Hjemmeside: Veteran Café Grenaa/Djursland | Facebook