Grenaa og Omegns Pensionistforening

Fællesspisning • dans • banko • busture

Målgruppe

Foreningen er åben for alle uanset alder og bopæl.

Aktiviteter

  • Året igennem arrangeres flere fredagsaftener i Posthaven. Her møder man med egen mad og slutter med 3 timer med dans

  • En gang pr. måned arrangeres der banko i Posthaven søndag eftermiddag

  • Hver uge er det muligt at spille bowling i bowlingcentret

  • Endelig er der ofte en større bustur til en revy, foredrag mv.

Kontaktpersoner

Grethe Mogensen
E-mail: gretheogpeter@stofanet.dk
Tlf.: 61 39 76 90

Kai Hansen
E-mail: 1942kaihansen@gmail.com
Tlf.: 24 45 21 08