Ældre og pensionister

Find oplysninger om foreninger og frivilliggrupper i Norddjurs Kommune under ældre og pensionister

Kontakt

Anna Maria Andersen 
E-mail: 5lunavej@gmail.com
Tlf.: 22 11 25 57

Læs mere om Aktivitetsudvalget Møllehjemmet

Kontakt

Jette Hansen
Tlf.: 30 39 93 12
E-mail: jette.anholt@mail.dk

Læs mere om Anholt Spise- og Samværsklub

Kontakt

Jonna Christensen
E-mail: jonnagert@gmail.com
Tlf.: 40 83 16 32

Læs mere om Auning Petanque

Kontakt

Allis Eliasen
E-mail: alliseliasen48@gmail.com
Tlf.: 61 67 60 90

Læs mere om Bønnerup Strand Seniorklub

Kontakt

Henning Kristensen
E-mail: hen@kristensen.mail.dk
Tlf.: 86 38 14 18

Læs mere om Centerrådet

Kontakt

Henning Jensen
E-mail: inge-henning@mail.dk
Tlf.: 23 21 65 27

Læs mere om Digterparkens Venneforening

Kontakt

Jonna Castelli Weltz
E-mail: castelli-8950@hotmail.com
Tlf. 21 20 99 30

Læs mere om Doktorgården

Kontakt

Jonna Jensen
E-mail: jonsej@rougso.net
Tlf.: 86 48 14 17

Læs mere om Farsøhthus-Vennerne

Kontakt

Formand Lis Nielsen
E-mail: oustrupmollegaard@vestdjursnet.dk
Tlf.: 41 15 32 64

Læs mere om Fausing-Auning Pensionistforening

Kontakt

Aksel Rasmussen
E-mail: akselras1763@gmail.com
Tlf.: 30 68 77 14

Læs mere om Frivilliggruppen Auning 60+

Kontaktperson

Inge Lise Sørensen
Tlf.: 86 99 10 58

Ilsa Nielsen
E-mail: ilsa@postboks1.dk

Læs mere om Frivilliggruppen Elmebo/Møllebo/Møllehjemmet

Kontaktperson

Ketty Venø
Tlf.: 86 30 01 06 / 20 43 58 14

Læs mere om Fuglsanggårdens Omsorgsklub

Kontakt

Helle Thomsen
E-mail: ht@norddjurs.dk

Læs mere om Fuglsanggårdens Venner

Kontakt

Harry Simonsen
E-mail: jyha@rougsoes.net
Tlf.: 28 55 14 34

Læs mere om Fælleshuset Stadionparken

Kontakt

Ruth Christiansen
E-mail: faegangsvej@icloud.com
Tlf.: 23 41 73 25

Læs mere om Interessegruppen Bønnerup Strand

Kontakt

Kirsten Damgaard
E-mail: kirsten.damgaard2@skolekom.dk
Tlf.: 86 48 32 55

Læs mere om Motion og Samvær, Auning

Kontakt

Eigil Boje
E-mail: eigilboje@gmail.com  
Tlf.: 40 53 89 82

Læs mere om Motion og Samvær, Rougsø

Kontakt

Karen Margrethe Udsen
E-mail: kmu@norddjurs.dk
Tlf.: 40 85 90 12 

Læs mere om Netværk på hjul

Kontakt

Anne Larsen
E-mail: aogslars@privat.dk
Tlf.: 22 90 92 90

Læs mere om Norddjurs Motionsvenner

Kontakt 

Svenn Møller, kasserer
E-mail: svmoller@grenaas.net
Tlf.: 20 85 64 64

Læs mere om Pensionist og efterlønsforeningen D.S. Smith

Kontakt

Kirsten Gregersen
E-mail: kirsten.gregersen@webspeed.dk
Tlf.: 25 31 96 19

Læs mere om Rougsø-Posten

Kontakt

Finn Rasmussen
E-mail: rasmussenfamilien@gmail.com
Tlf.: 51 55 97 97

Læs mere om Seniorværkstedet ViGør

Kontakt

Merete Birkballe
Tlf.: 87 85 00 45

Evald Gleerup
E-mail: aabrovej25@com-an.dk

Læs mere om Sognegårdens Ældreklub

Kontakt

Bent Sølyst
E-mail: bes@pc.dk
Tlf.: 27 11 77 94

Læs mere om Tirsdagsklubben i Fjellerup

Kontakt

Marianne Østergaard Sørensen
E-mail: marjoh@mail.dk
Tlf.: 86 33 21 34 / 40 45 50 68

Læs mere om Værestedet Birkehøj

Kontakt

Ida Borch
E-mail: bobo31@live.dk
Tlf.: 61 10 72 20

Læs mere om Ældre Sagen Grenaa

Kontakt

Herdis Nielsen
E-mail: herdis70@outlook.dk
Tlf.: 40 74 55 90

Læs mere om Ældre Sagen Nørre Djurs

Kontakt

Christian Staugaard Nielsen
E-mail: christianstaugaardnielsen@hotmail.com
Tlf.: 27 63 63 50

Læs mere om Ældre Sagen Rougsø-Sønderhald

Kontakt

Vagn Pedersen
E-mail: vagn@nrdn.dk
Tlf.: 27 63 63 50

Læs mere om Ældreklubben Nørager

Kontakt

Henning Jensen 
Tlf.: 86 48 65 47

Læs mere om Ældreklubben Vivild

Kontakt

Formand i Aunings afdeling: Gert Christensen
E-mail: gertchristensen1939@gmail.com
Tlf.: 24 45 59 65                                                              

Formand i Grenaas afdeling: Else Jacobsen 
E-mail: else.torkild@hotmail.com
Tlf.: 42 32 79 58

Læs mere om 3F - Djurslands efterløns- og seniorklub