ADHD Norddjurs

Forældregruppe • sparring • samvær • støtte

Målgruppe

Vi har fokus på netværksaktiviteter for forældre til børn med ADHD, men laver også arrangementer for børn, unge og voksne med ADHD og deres pårørende.

Aktiviteter

Netværksmøder: Vi er en gruppe af forældre til børn og unge med ADHD, der mødes ca. en gang om måneden. Vi hygger os rigtig meget og får et pusterum fra dagligdagen. Mødedatoerne bliver løbende opslået på Facebook.

Foredrag om ADHD.

Vi bestræber os på at at lave mindst et familiearrangement om året.

Kontakt

Pia Meyer
E-mail: piameyer@jubii.dk
Tlf.: 23 82 26 02