Frivilliggruppen Elmebo/Møllebo/Møllehjemmet

Sang • banko • busture • rickshawcykling

Målgruppe

Beboerne på plejehjemmet.

Aktiviteter

  • Sangeftermiddage

  • Bankospil

  • Vi tager med beboerne på busture

  • Vi laver "skubbeture" om sommeren

  • Vi cykler med borgerne med træningscentrets rickshaw cykel

  • Sidste torsdag i måneden ledsager vi beboerne til gudstjeneste

  • Ledsagelse af beboerne til pensionistforeningens aktiviteter

  • Besøgs- og ærindevenner.

Alle aktiviteter foregår på plejehjemmet.

Kontaktpersoner

Inge Lise Sørensen
Tlf.: 86 99 10 58

Ilsa Nielsen
E-mail: ilsa@postboks1.dk