Søg via frivilligjob.dk

Frivilligjob.dk er en landsdækkende side, hvor I kan søge efter nye frivillige

Hvis I mangler nye frivillige, kan I lave et opslag på frivilligjob.dk, så potentielle frivillige i Norddjurs kan se, at I søger nye frivillige. I nogle tilfælde vil I skulle betale for opslaget. Det afhænger af, hvad I søger frivillige til.

Der er enkelte krav til opslag på frivilligjob.dk:

  • Aktiviteten, som I søger frivillige til, skal være non-profit. Eventuelle overskud/indsamlede midler skal gå til velgørende eller almennyttige formål.
  • I må ikke stille krav til køn og etnisk, religiøs, politisk, seksuel eller social baggrund, når I ansætter frivillige, med mindre særlige forhold nødvendiggør dette (fx at der ikke må være mandlige frivillige i kvindekrisecentret). Begrundelsen herfor skal fremgå af opslaget.
  • I må ikke søge frivillige, der er under 15 år.
  • I må ikke søge frivillige til aktiviteter, der opfordrer til diskrimination, vold eller andre strafbare handlinger.
  • I må ikke opslå løntilskudsstillinger.

For kommunale/offentlige institutioner og initiativer gælder desuden nogle supplerende retningslinjer. Disse retningslinjer og en uddybning af ovenstående krav kan findes her.

Læs mere og lav jeres eget opslag på: www.frivilligjob.dk

Læs mere om, hvordan I laver et godt opslag eller en god annonce

Kontakt

Velfærdssekretariatet