Nyttige links

Her finder du nyttige links for mere viden og inspiration.

Nyttige links

Frivilligrådet i Norddjurs Kommune

Frivilligrådet i Norddjurs Kommune sammensættes af 8 medlemmer, som repræsenterer lokale frivillige sociale foreninger

Frivilligrådet støtter, inspirerer og synliggør det frivillige sociale arbejde i Norddjurs Kommune.

Frivilligrådet er bindeled mellem det frivillige sociale arbejde og Norddjurs Kommune.

Frivilligrådet er de frivillige sociale foreningers talerør i Norddjurs Kommune.

Frivilligrådet bidrager til at styrke samarbejdet om det frivillige sociale arbejde og kan komme med forslag til initiativer på området. Dette gøres bl.a. via frivilligrådets årlige dialogmøde med voksen- og plejeudvalget.

Frivilligrådet har også til at opgave at komme med et forslag til fordeling af frivilligpuljen, som uddeles hvert år.

Frivilligrådet er med deres arbejde med til at skabe synlighed omkring de frivillige sociale foreningers indsats rundt om i kommunen. Frivilligrådet er også central i arbejdet med at arrangere Norddjurs Awards, hvor Årets Frivillig kåres.

Center for frivilligt socialt arbejde

Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende viden-, kompetence- og udviklingscenter.

Centret tilbyder blandt andet:

  • Rådgivning
  • Publikationer på hjemmesiden
  • Kurser og arrangementer
  • Et online nyhedsbrev
  • En årlig decemberkonference.

Det nationale frivilligråd

Det nationale frivilligråd er et politikudviklende organ, der rådgiver regeringen og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Det er også Frivilligrådet, der står for Frivillig Fredag på landsplan.

Frivilligrådet tilbyder bandt andet:

  • Konferencer
  • Publikationer på hjemmesiden
  • Et online nyhedsbrev
  • Årsmøde.

Hjemmesiden Fundraising.how indeholder en række artikler og guides om fundraising. Denne gratis database opdateres og udvides løbende

 

 

Kontaktboks

Velfærdssekretariatet