Hvad er frivilligt socialt arbejde?

Definition af frivilligt socialt arbejde:

"Frivilligt socialt arbejde er frivilligt arbejde, der udføres inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Bredt kan frivilligt socialt arbejde defineres som handlinger, der sigter på at give enkeltindivider eller grupper en øget velfærd eller omsorg eller sigter på at løse velfærdsproblemer."

Kilde: Center for frivilligt socialt arbejde - www.frivillighed.dk

Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune inddeles i nedenstående kategorier

  • Sundhed, sygdom og handicap
  • Ældre og pensionister
  • Andet (herunder bl.a. børn og unge, integration og veteraner)

Frivillige sociale foreninger adskiller sig fra de fleste kulturelle foreninger og idrætsforeninger ved at have et fokus på borgere, der er har nogle særlige udfordringer. Det kan f.eks. være i forhold til deres økonomiske rådighed, handicap, sygdom, sorg, ensomhed, misbrug eller lignende.

Brugerne af de frivillige sociale tilbud er ofte borgere, der ikke har mulighed for eller føler sig trygge ved at deltage i de øvrige tilbud, der findes omkring dem. Derfor har de frivillige sociale tilbud en stor betydning for disse borgere og deres trivsel.

Kontaktboks

Velfærdssekretariatet