Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hvad er frivilligt socialt arbejde?

Definition af frivilligt socialt arbejde:

"Frivilligt socialt arbejde er frivilligt arbejde, der udføres inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Bredt kan frivilligt socialt arbejde defineres som handlinger, der sigter på at give enkeltindivider eller grupper en øget velfærd eller omsorg eller sigter på at løse velfærdsproblemer."

Kilde: Center for frivilligt socialt arbejde - www.frivillighed.dk

Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune inddeles i nedenstående fire kategorier

  • Børn og unge
  • Sundhed, sygdom og handicap
  • Ældre
  • Andet (herunder bl.a. integration og veteraner)

Frivillige sociale foreninger sammenlignet med andre foreninger

Frivillige sociale foreninger adskiller sig fra de fleste kulturelle foreninger og idrætsforeninger ved at have et fokus på borgere, der er har nogle særlige udfordringer. Det kan f.eks. være i forhold til deres økonomiske rådighed, handicap, sygdom, sorg, ensomhed, misbrug eller lignende.

Frivilligt socialt arbejde øger trivslen

Brugerne af de frivillige sociale tilbud er ofte borgere, der ikke har mulighed for eller føler sig trygge ved at deltage i de øvrige tilbud, der findes omkring dem. Derfor har de frivillige sociale tilbud en stor betydning for disse borgere og deres trivsel.

 

Find forening

Lup Transparent