Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lovgivning

Her finder du information i forhold til lovgivning på frivilligområdet.

I hovedudvalgets faktaark til samarbejde med frivillige finder du retningslinjer for samarbejde med frivillige i Norddjurs Kommune. 

Denne guide fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde giver et hurtigt overblik over love og regler for frivillige i kommuner.  

Du kan også læse mere om de enkelte områder via nedenstående links.

Børneattester

Hvis frivillige er i kontakt med børn og unge under 15 år, er det lovpligtigt at indhente børneattester.

Frivillige på offentlige ydelser

Regler for frivillige på f.eks. efterløn, dagpenge og kontanthjælp.

Afhængigt af hvilken type ydelse man modtager, og hvilken type frivilligt arbejde man udfører, kan frivillige blive trukket i ydelse.

Tavshed-, oplysnings- og underretningspligt 

Frivillige er underlagt den tavshedspligt, som alle borgere er underlagt i henhold til Straffelovens § 264 d.

Frivillige har ligesom både offentligt ansatte og almindelige borgere underretnings- og oplysningspligt. 

 

Find forening

Lup Transparent