Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Dansk Folkehjælp - Djurs/Randers afd.

Målgruppe

De socialt dårligt stillede, psykisk og fysisk handicappede og andre svage.


Aktiviteter

  • Samaritvagter ved idrætsstævner, byfester, koncerter m.m.

  • Ferielejre for socialt udsatte børn eller enlige forsørgere

  • Uddeling af julehjælp

  • Genbrugsbutik: Storegade 7, Grenaa. Overskuddet går til socialt arbejde i lokalområdet.

  • FamilieNet: Netværksaktivitet for enlige forsørgere på overførselsindkomst

  • SeniorNET: Netværksaktivitet for ensomme, enlige ældre over 65


Kontaktperson

Formand
Dorte Phillip
E-mail: fo@dfdr.dk eller info@dfdr.dk
Tlf.: 29 91 99 34 


Tilbage til oversigten over alle foreninger
Tilbage til oversigten over foreninger under Børn og unge
Tilbage til oversigten over foreninger under Sundhed, sygdom og handicap
Tilbage til oversigten over foreninger under Ældre
Tilbage til oversigten over foreninger under Andet

 


Dansk Folkehjaelp

Hjemmeside

www.folkehjaelp.dk

Facebookside

Facebook logo og link