Dansk Folkehjælp - Djurs/Randers afd.

Genbrugsbutik • samaritter • byfester • ferielejr

Målgruppe

De socialt dårligt stillede, psykisk og fysisk handicappede og andre svage.

Aktiviteter

  • Samarit-vagter ved idrætsstævner, byfester, koncerter m.m.

  • Ferielejre for socialt udsatte børn eller enlige forsørgere

  • Uddeling af julehjælp

  • Genbrugsbutik: Storegade 7, Grenaa. Overskuddet går til socialt arbejde i lokalområdet.

  • FamilieNet: Netværksaktivitet for enlige forsørgere på overførselsindkomst

  • SeniorNET: Netværksaktivitet for ensomme, enlige ældre over 65

Kontakt

Formand Dorte Phillip
E-mail: fo@dfdr.dk eller info@dfdr.dk
Tlf.: 29 91 99 34 

Hjemmeside: Dansk Folkehjælp - Djurs/Randers afd. | Hjemmeside

Facebook: Dansk Folkehjælp - Djurs/Randers afd. | Facebook